PRFG Dental

PRFG Dental

PRFG Dental

PRFG Dental

A Oclinic Dr. Josep Vila, dentistes a Olot, oferim el tractament de plasma ric en factors de creixement, per optimitzar la regeneració òssia i millorar els resultats ens els nostres tractaments bucals.

Què és el plasma ric en factors de creixement?

El plasma ric en factors de creixement és una tecnologia biomèdica desenvolupada a estimular la regeneració tissular mitjançant la concentració i aplicació dels factors de creixement i altres proteïnes presents en el plasma sanguini.

Què són els factors de creixement?

Els factors de creixement són un conjunt de proteïnes presents en el plasma i en les plaquetes de la nostra sang que exerceixen una funció essencial en els processos de reparació i regeneració dels teixits, ja que desencadenen efectes biològics com la proliferació i diferenciació cel·lular, la generació de vasos sanguinis (angiogènesi) i la migració de les cèl·lules als llocs on cal que es produeixi la regeneració (quimiotaxi).

Es pot considerar que els factors de creixement són els missatges que utilitza el cos per comunicar a les cèl·lules quan han de créixer, diferenciar-se o moure per reparar una lesió.

“El plasma ric en factors de creixement permet utilitzar els recursos de l’organisme mateix amb resultats extraordinaris en nombroses patologies regenerant teixits i reduint el temps de recuperació de fractures, lesions musculars, tendinoses i intervencions quirúrgiques.”

Com funciona el plasma ric en factors de creixement?

Mitjançant la tecnologia del plasma ric en factors de creixement, a partir d’un mínim volum de sang procedent del propi pacient, podem aïllar i concentrar les proteïnes responsables de la reparació i regeneració dels teixits per utilitzar-los terapèuticament. Així, l’aplicació del plasma ric en factors de creixement permet estimular i accelerar la recuperació dels teixits lesionats.

Com s’obté el plasma ric en factors de creixement?

L’obtenció de plasma ric en factors de creixement és senzilla: només cal extreure al pacient un petit volum de sang i sotmetre-la a un procés de centrifugació per separar les diferents fraccions plasmàtiques. Això ens permet seleccionar la fracció que conté la proporció adequada de factors de creixement i a més evitar els elements que poden interferir negativament en el procés de reparació.

Beneficis:

  • Estimula el procés de cicatrització i la regeneració dels teixits és més ràpida i eficaç.
  • Accelera la integració de l’implant a l’os.
  • Disminueix la inflamació i el dolor.
  • Els implants humectats amb plasma ric en factors de creixement tenen una estabilitat més gran.
  • Millora el postoperatori reduint les molèsties.
  • Redueix el risc de complicacions post-quirúrgiques.
  • Millora la salut dels teixits afectats.
Obrir WhatsApp
Vols reservar una cita?
WhatsApp Oclinic
Hola! Tens algun dubte o vols reservar una cita?