CAD/CAM

CAD/CAM

CAD/CAM

CAD/CAM

El servei CAD/CAM, és una tecnologia que ens permet dissenyar a través de programes informàtics, l’elaboracio d’un model 3D de la boca del pacient, per així realitzar treballs de laboratori.
Obrir WhatsApp
Vols reservar una cita?
WhatsApp Oclinic
Hola! Tens algun dubte o vols reservar una cita?